top of page

Zakres świadczonych usług

Kancelaria działa od 2007 r. i wraz ze współpracownikami oraz z wyspecjalizowanymi kancelariami w poszczególnych działach prawa,  skutecznie i profesjonalnie obsługuje i reprezentuje Klientów na terenie całego kraju.

Kancelaria koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie:

·    własności  intelektualnej - prawo autorskie, znaki towarowe - krajowe i unijne, wzory przemysłowe krajowe i wspólnotowe, wzorów użytkowe, patenty, domeny internetowe, spory z zakresu nieuczciwej konkurencji,

·    wsparcia działów marketingu i public relations,

·    prawa prasowego - współpraca z wydawcami oraz redaktorami naczelnymi,

·    prawa pracy, prawa handlowego i cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz problematyki kredytów frankowych.

 

Celem Kancelarii jest przede wszystkim obsługa mająca eliminować problemy poprzez analizę zagrożeń i redukcję ryzyka prawnego podejmowanych decyzji.

 

W sytuacji sporów sądowych reprezentujemy swoich Klientów w ramach postępowań -  cywilnych, karnych i administracyjnych, włącznie z  Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Reprezentacja w zakresie własności intelektualnej obejmuje przede wszystkim wyspecjalizowane sądy własności intelektualnej w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Gdańsku, a także Urząd Patentowy RP oraz właściwe w tym zakresie organy WIPO i EUIPO i organy ścigania na terenie RP.

Zespół Kancelarii obsługuje także osoby fizyczne w zakresie szeroko pojętej cywilistyki, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spadkowego, dochodzenia odszkodowań oraz kredytów frankowych, poprzez wyspecjalizowanych prawników działających na terenie całej Polski.

Mediacja/ Negocjacja UGODY

Adwokat Maria du Vall posiada uprawnienie Mediatora. Kancelaria od 2019 r oferuje usługę mediacji, co znacznie usprawniło rozwiązywanie wielu sporów, w szczególności w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną. W tej dziedzinie liczy się przede wszystkim sprawność działania i uregulowanie sporu w sposób pozwalający na kontynuowanie działalność w zakresie budowania potencjału IP firmy.

Kancelaria może pochwalić się dużą skutecznością w mediacji. Zawarte ugody sądowe i pozasądowych, pozwoliły na zakończenie wieloletnich sporów i zaoszczędziły znaczne koszty związane z długoletnimi procesami sądowymi.

Założeniami mediacji, której optymalnym zakończeniem jest zawarcie ugody, jest rozwiązanie sporu szybko, korzystnie finansowo i poufnie.

Jest to godna uwagi alternatywa dla sporu sądowego, który bardzo często jest jednoznaczny z zamknięciem przed stronami drzwi do porozumienia i wspólnej współpracy w przyszłości. Mediacje można zastosować przy rozwiązywaniu konfliktów, które wyniknęły z umów, dotyczących np. licencji na znaki towarowe, patenty, umowy wydawnicze, muzyczne czy filmowe i wiele innych.

Postępowania sądowe potrafią toczyć się latami, a rozwiązanie konfliktu za pomocą mediacji może zakończyć po pierwszym spotkaniu.

Kancelaria rekomenduje zawieranie ugód oraz korzystanie z mediacji.

bottom of page