Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii oferuje usługi ogólnoprawne będące w zakresie uprawnień i kompetencji adwokata i radcy prawnego.

Maria du Vall
adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa     i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od grudnia 2006r., po zdaniu egzaminu adwokackiego, prowadzi własną Kancelarię. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego. Koncentruje się na prawnych aspektach działalności biznesowej, współpracuje z działami marketingu i PR. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, łącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzi szkolenia tematyczne i branżowe dla firm, instytucji oraz aplikantów radcowskich. 

m.duvall@mdv-kancelaria.pl

+48 508149485

Andrzej Pec
adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ukończył również studia w zakresie administracji.

Wykonuje zawód adwokata od 2011r. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich jak i w administracji samorządowej. 

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, nieszczęśliwych wypadków, szkód osobowych i majątkowych.   Reprezentuje poszkodowanych na etapie postępowań likwidacyjnych, jaki w sporach sądowych na terenie całego kraju. Reprezentuje poszkodowanych w sprawach karnych występujących, jako oskarżyciele posiłkowi. 

+48 505070760

Miłosz Pietrzyk
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od grudnia 2012r. radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez OIRP w Krakowie. W zakresie jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, a także leżące na pograniczu sfery prawa prywatnego i publicznego zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi.

m.pietrzyk@mdv-kancelaria.pl

+48 501269517

Martyna Gruszka
młodszy prawnik

Studentka prawa oraz absolwentka kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Seminarzystka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. 

Przedmiotem jej zainteresowań jest w szczególności prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, a także prawo konkurencji. Od początku kariery zawodowej ściśle związana z szeroko rozumianym prawem gospodarczym. 

Jest autorką publikacji Nowe zasady transferu danych osobowych z Unii Europejskiej do państw trzecich wydanej na łamach "Przeglądu Prawniczego" TBSP UJ.

Od dwóch lat aktywnie uczestniczy w wykładach i warsztatach organizowanych w ramach programu IP Student na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posługuje się biegle językiem angielskim.

m.gruszka@knm-kancelaria.pl

Copyright 2016 - 2019 MdV Kancelaria