top of page

Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii oferuje usługi ogólnoprawne będące w zakresie uprawnień i kompetencji adwokata i radcy prawnego.

Maria du Vall, adwokat
mary.jpg

Absolwentka Wydziału Prawa     i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od grudnia 2006r., po zdaniu egzaminu adwokackiego, prowadzi własną Kancelarię. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego. Koncentruje się na prawnych aspektach działalności biznesowej, współpracuje z działami marketingu i PR. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, łącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzi szkolenia tematyczne i branżowe dla firm, instytucji oraz aplikantów radcowskich. 

m.duvall@mdv-kancelaria.pl

+48 508149485

Andrzej Pec, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ukończył również studia w zakresie administracji.

Wykonuje zawód adwokata od 2011r. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich jak i w administracji samorządowej. 

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, nieszczęśliwych wypadków, szkód osobowych i majątkowych.   Reprezentuje poszkodowanych na etapie postępowań likwidacyjnych, jaki w sporach sądowych na terenie całego kraju. Reprezentuje poszkodowanych w sprawach karnych występujących, jako oskarżyciele posiłkowi. 

+48 505070760

Michał Karczmitowicz, radca prawny
Michał.jpg

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także radca prawny wpisany na listę OIRP w Krakowie.

Specjalizuje się w tematyce praw własności intelektualnej oraz szeroko rozumianej ochronie konkurencji i praw konsumenta, zarówno w aspekcie podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, a także sporządzaniem pism w postępowaniu sądowym i administracyjnym, redagowaniem statutów i umów spółek, uchwał, dokumentów wewnętrznych, przygotowywaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Posiada duże doświadczenie w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych, pożyczek i innych usług finansowych oraz związanych z tą tematyką niedozwolonych klauzul umownych.

Zajmuje się także przygotowaniem i opiniowaniem umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, tj. umów sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, zarządzania, agencyjnej, dystrybucyjnej, kredytowej, deweloperskiej, budowlanej, przewozu, spedycji i innych.

m.karczmitowicz@knm-kancelaria.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od grudnia 2012r. radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez OIRP w Krakowie. W zakresie jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, a także leżące na pograniczu sfery prawa prywatnego i publicznego zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi.

m.pietrzyk@mdv-kancelaria.pl

+48 501269517

Miłosz Pietrzyk, radca prawny
bottom of page