Kancelaria organizuje zamknięte szkolenia dla firm wg indywidualnych ustaleń z Klientem.

Ponadto na stałe współpracuje z firmami szkoleniowymi jako partner merytoryczny.